Novinky

Search Results

 • Kurz plávania – upravený čas výcvikovej hodiny

  Vážení rodičia, od 21.10.2016 ( vrátane ) sa čas výcvikovej hodiny plávania upravuje nasledovne: - každý piatok od 12,00 – 13,00 hod. Obed sa posúva na 11,00hod, odchod z Kvietku o 11,30 hod a opätovný
 • Jesenný karneval - triedy Sedmokrásky, Fialky a Margarétky

  Vážení rodičia, dňa 29.10.2020 nás čaká deň plný smiechu a zábavy v podobe jesenného karnevalu, ktorý sa bude konať v triedach Sedmokrásky, Fialky a Margarétky. Tešíme sa :)
 • Matgarétky a Fialky - odovzdanie logopedického dotazníku

  Vážení rodičia, žiadame Vás o doručenie vyplneného logopedického dotazníka Tekos do konca tohto týždňa – do 21.10.2016. Výsledky dotazníkov sú smerodajné pre prácu p.logopedičky na skupinových cvičeniach i pre p.učiteľky pri práci s deťmi. Zároveň
 • Púpavky - Tekos - logopedický dotazník

  Vážení rodičia, v prílohe Vám zasielame na vyplnenie logopedický dotazník Tekos. Vyplnený dotazník poprosíme odovzdať p.logopedičke alebo triednemu pánovi učiteľovi. O výsledkoch vyhodnotenia dotazníkov Vás bude informovať p.logopedička a na základe výsledkov bude určené zameranie
 • Predškolské skupinové cvičenia

  Vážení rodičia, od 07.10.2019 u mladších predškolákov a predškolákov začíname so skupinovými cvičeniami pod vedením p.logopedičky a pani psychologičky nasledovne: Skupinové cvičenia pod vedením p. psychologičky: - trieda Margarétky: každý pondelok od 09,00 - 09,20
 • Gymnastika - externý záujmový krúžok

  Vážení rodičia, externý záujmový krúžok Gymnastika pre prihlásené deti z tried Fialky, Margarétky, Zvončeky a Snežienky bude prebiehať každý utorok od 15,00 - 15,40 hod. Potrebujeme: - veci na prezlečnie : - ľahké tepláčiky, tričko,
 • Prehliadka mesta – triedy Snežienky a Zvončeky

  Vážení rodičia, dňa 13.10.2016 o 09,00hod za upevnením témy „ Poznaj svoje mesto“ sa spolu so sprievodcom vyberieme na prehliadku Starého mesta, ktorú zakončime návštevou karamelovej manufaktúry. Desiata sa presúva na 08,00hod, odchod z Kvietka
 • Ružová rozprávka -škôlkari

  Vážení rodičia, dňa 12.03.2020 o 10,00 hod sa zúčastníme divadelného predstavenia "Ružová rozprávka", ktorou sa nám predstaví Divadlo SpozaVozav priestoroch SMŠ Slnečnice. Odchod z Kvietka o 09,15 hod. Tešíme sa.
 • Plávanie - začíname

  Vážení rodičia, v pondelok 07.10.2019 začína kurz plávania pre prihlásené deti z tried Margarétky, Zvončeky a Snežienky. Kurz bude konať každý pondelok od 13,30 – 14,30 hod ( odchod z Kvietka o 13,00hod, opätovný návrat
 • Odovzdávanie čipov

  Vážení rodičia, dňa 13.05.2019 sa bude konať rodičovské stretnutie za účelom odovzdávania čipov k ovládaniu rampy na vstup do vnútrobloku. Čipy sa budú odovzdávať proti podpisu a po zložení zálohy 50,-Eur. - triedy Sedmokrásky a