Koncoročné fotografovanie

Vážení rodičia, dňa 23.05.2017 v doobedných hodinách sa uskutoční koncoročné fotografovanie detí. Pri fotografovaní detí máte na výber zo setu v cene 11,-Eur ( viď príloha ),  alebo si môžete zvoliť len koncoročnú fotografiu v cene 1,50 Eur. Ak ste svoj výber ešte nenahlásili p. učiteľke, poslednú možnosť máte v pondelok 22.05.2017.
 
Ďakujeme.