Beseda z Dobrého jablka

Vážení rodičia, v utorok 24.10.2017 od 10,30 -11,30 hod sa v Kvietku bude konať beseda z tetami a ujami z Dobrého jablka, ktorí nám príde porozprávať, čo všetko je potrebné robiť, než sa môžeme zakusnúť do jabĺčka. Beseda bude teoretická i praktická – ochutnávka ovocia z Dobrého jablka a zasadenie ovocného stromu.

Tešíme sa