Novinky

Search Results

 • Vianočná besiedka - trieda Púpavky

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční dňa 12.12.2016 o 15,30 hod. Kto má čas a chuť môže prispieť mlskami. Tešíme sa na Vás.
 • Mikuláš, čo mi dáš - Veľkáči

  Vážení rodičia, dňa 05.12.2016 o 14,30 hod sa bude konať mikulášske posedenie pre deti. Tešíme sa na Mikuláša.
 • Mikaláš, čo mi dáš - Malkáči

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na mikulášske posedenie, ktoré sa bude konať dňa 05.12.2016 o 16,00hod (príchod rodičov do 15,45hod). Tešíme sa na Vás.
 • Divadielko: Príbehy žabiaka Filipa - Veľkáči

  Vážení rodičia, dňa 25.11.2016 o 09,30hod sa bude pre Veľkáčov konať divadielko „Príbehy žabiaka Filipa“ pod vedením p. Hrubovčáka. Tešíme sa
 • Náhradný termín plávania

  Vážení rodičia, vo štvrtok 24.11.2016 od 11,00 – 12,00hod sa uskutoční náhradná hodina plávania za zrušenú hodinu kurzu zo dňa 04.11.2016. Poprosíme na tento deň nachystať veci na plávanie. Ďakujeme.
 • Dopravné ihrisko – náhradný termín - triedy Snežienky a Zvončeky

  Vážení rodičia, v spolupráci s Dopravným ihriskom na Bosákovej ul. sme stanovili náhradný termín na návštevu DI, a to dňa 25.10.2016 od 09,00-11,00hod. Odchod z Kvietka o 08,15 hod, desiatovať budeme na DI. Poprosíme deti
 • Kurz plávania – upravený čas výcvikovej hodiny

  Vážení rodičia, od 21.10.2016 ( vrátane ) sa čas výcvikovej hodiny plávania upravuje nasledovne: - každý piatok od 12,00 – 13,00 hod. Obed sa posúva na 11,00hod, odchod z Kvietku o 11,30 hod a opätovný
 • Halloween-sky karneval

  Vážení rodičia, dňa 28.10.2016 nás čaká deň plný smiechu a zábavy, v tento deň sa v Kvietku bude pre deti konať halloweens-ky karneval. Masky si deti budú vyrábať – poprosíme doniesť väčšie tričko ( tatove
 • Matgarétky a Fialky - odovzdanie logopedického dotazníku

  Vážení rodičia, žiadame Vás o doručenie vyplneného logopedického dotazníka Tekos do konca tohto týždňa – do 21.10.2016. Výsledky dotazníkov sú smerodajné pre prácu p.logopedičky na skupinových cvičeniach i pre p.učiteľky pri práci s deťmi. Zároveň
 • Púpavky - Tekos - logopedický dotazník

  Vážení rodičia, v prílohe Vám zasielame na vyplnenie logopedický dotazník Tekos. Vyplnený dotazník poprosíme odovzdať p.logopedičke alebo triednemu pánovi učiteľovi. O výsledkoch vyhodnotenia dotazníkov Vás bude informovať p.logopedička a na základe výsledkov bude určené zameranie