Novinky

Search Results

 • Mikuláš, čo mi dáš - škôlkári

  Vážení rodičia, dňa 29.11.2019 o 09,30 hod sa bude konať mikulášske posedenie pre deti z tried Fialky, Zvončeky, Margarétky a Snežienky. Tešíme sa na Mikuláša.
 • Mikaláš, čo mi dáš - posedenie s rodičmi - Sedmokrásky

  Vážení rodičia, našich/Vaších detí z triedy Sedmokrások, srdečne Vás pozývame na mikulášske posedenie, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2019 o 16,00hod (príchod rodičov do 15,50hod). Tešíme sa na Vás.
 • Divadielko "Ako šašo zaspal"

  Vážení rodičia, dňa 09.10.2018 o 15,00 hod sa pre deti bude konať divadielko „Ako šašo zaspal“ pod vedením p. Hrubovčáka. Tešíme sa
 • Náhradný termín plávania

  Vážení rodičia, vo štvrtok 24.11.2016 od 11,00 – 12,00hod sa uskutoční náhradná hodina plávania za zrušenú hodinu kurzu zo dňa 04.11.2016. Poprosíme na tento deň nachystať veci na plávanie. Ďakujeme.
 • Dopravné ihrisko – triedy Snežienky a Púpavky

  Vážení rodičia, vo štvrtok 10.05.2018 od 10,30 – 12,00 hod sa zúčastníme praktickej výuky v rámci dopravnej výchovy na Dopravnom ihrisku na Bosákovej ulici v Bratislave. Odchod detí z Kvietka o 10,00 hod. V prípade
 • Kurz plávania – upravený čas výcvikovej hodiny

  Vážení rodičia, od 21.10.2016 ( vrátane ) sa čas výcvikovej hodiny plávania upravuje nasledovne: - každý piatok od 12,00 – 13,00 hod. Obed sa posúva na 11,00hod, odchod z Kvietku o 11,30 hod a opätovný
 • Halloween-sky karneval

  Vážení rodičia, dňa 28.10.2016 nás čaká deň plný smiechu a zábavy, v tento deň sa v Kvietku bude pre deti konať halloweens-ky karneval. Masky si deti budú vyrábať – poprosíme doniesť väčšie tričko ( tatove
 • Matgarétky a Fialky - odovzdanie logopedického dotazníku

  Vážení rodičia, žiadame Vás o doručenie vyplneného logopedického dotazníka Tekos do konca tohto týždňa – do 21.10.2016. Výsledky dotazníkov sú smerodajné pre prácu p.logopedičky na skupinových cvičeniach i pre p.učiteľky pri práci s deťmi. Zároveň
 • Púpavky - Tekos - logopedický dotazník

  Vážení rodičia, v prílohe Vám zasielame na vyplnenie logopedický dotazník Tekos. Vyplnený dotazník poprosíme odovzdať p.logopedičke alebo triednemu pánovi učiteľovi. O výsledkoch vyhodnotenia dotazníkov Vás bude informovať p.logopedička a na základe výsledkov bude určené zameranie
 • Predškolské skupinové cvičenia

  Vážení rodičia, od 07.10.2019 u mladších predškolákov a predškolákov začíname so skupinovými cvičeniami pod vedením p.logopedičky a pani psychologičky nasledovne: Skupinové cvičenia pod vedením p. psychologičky: - trieda Margarétky: každý pondelok od 09,00 - 09,20