Projekty

I. “Školské ovocie”
  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského veku pravidelným prijímaním čerstvej ovocnej šťavy a sezónneho ovocia a zeleniny v čerstvom stave,
  • podporiť zdravú výživu a zvyšovať informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny. 

II.  ”Bezpečná škôlka”
  • zvýšiť bezpečnosť detí z materských škôl v cestnej premávke,
  • zoznámenie detí so základnými pravidlami pohybu v cestnej premávke, spoločne s poskytnutím prostriedkov zvyšujúcich ich pasívnu bezpečnosť,
  • pripraviť deti na samostatný pohyb v okolí ciest a na cestách samotných,
  • zvýšiť povedomie o možných nebezpečných situáciách, do ktorých sa môžu takmer každý deň dostať, a poskytne rady, ako im predchádzať. 

III. “Kniha je môj kamarát”
  • návšteva knižnice - cieľom je rozvoj a podpora gramotnosti a utváranie si trvalého pozitívneho vzťahu ku knihám. 

IV.  „EKOSTOPA“
  • projekt zameraný na environmentálne povedomie dieťaťa.