2%dane

Milí rodičia,

Občianske združenie Kvietok so sídlom Bebravská 2, 821 07 Bratislava vzniklo 28.12.2009 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.


Účelom a cieľom OZ Kvietok je podporovať:
  • vzdelávanie a rozvoj pri zavádzaní nových metodík a postupov pri výchove detí predškolského veku
  • zvyšovanie starostlivosti v oblasti vzdelávania učiteľov a pracovníkov podieľajúcich sa na výchove detí predškolského veku
  • záujmové aktivity v oblasti športovej, umeleckej, kultúrnej a zdravotnej starostlivosti o deti predškolského veku
  • nákup pomôcok a prístrojov potrebných pre zdravý vývin detí
  • zveľaďovanie prostredia a priestorov pre zdravý vývoj detí ako aj personálu podieľajúcom sa na výchove týchto detí

OZ Kvietok cieľ svojej činnosti realizuje v spolupráci so Súkromnou materskou školou Kvietok.
 
Obchodné meno:  Občianske združenie Kvietok
Sídlo:  Bebravská 2, 821 07 Bratislava
IČO:  42 175 445
Právna forma:  Občianske združenie
 
V mene našich/Vašich detí a pedagógov Vám ďakujeme za podporu, ktorú nám prejavujete.
 
Príloha:

Vyhlásenie na stiahnutie