Záujmové krúžky - už frčíme

Vážení rodičia, v týždni od 02.10.2017 začali prebiehať externé (pre prihlásené deti) záujmové krúžky nasledovne:
trieda Margarétky a Fialky:
-
Minigym každý štvrtok od 15,00-15,30hod pod vedením Krúžkova

trieda Zvončeky:
- Krúžok anglického jazyka každý utorok a štvrtok od 08,15-9,15 hod pod vedením lektorky Soni
- Krúžok plávania každú stredu od 12,00-13,00 hod pod vedením HappyKids
- Minigym každý štvrtok od 15,00-15,30hod pod vedením Krúžkova

trieda Púpavky a Snežienky:
- Tanečný krúžok každý utorok od 15,30-16,10 hod pod vedením Krúžkova
- Krúžok anglického jazyka každý utorok a štvrtok od 08,15-09,15 hod pod vedením lektorky Soni
- Trampolínky každý štvrtok od 15,40-16,20 hod pod vedením Krúžkova
- Krúžok plávania každú stredu od 12,00-13,00 hod pod vedením HappyKids


Tešíme sa.