Záujmové krúžky - začíname

Vážení rodičia, v týždni od 15.10.2018 začínajú prebiehať (pre prihlásené deti) záujmové krúžky nasledovne:

Externé krúžky:
-
Plávanie: každý utorok od 12,00 - 13,00 hod pod vedením trénerov HappyKids
- Minigym: každý štvrtok od 15,00-15,30 hod pod vedením lektorky Krúžkov
- Hop - hop, trampolínky: každý štvrtok od 15,40 - 16,20 hod pod vedením trénera HappyKids

Interné krúžky - škôlka:
- Prírodovedný krúžok: každý pondelok od 15,00 - 15,30 hod pod vedením p. učiteľky Julky
- Krúžok anglického jazyka:  každý utorok a štvrtok od 08,20 - 09,20 hod pod vedením lektorky Soni
- Tvorivé dielničky: každý utorok od 15,00 - 15,30 hod pod vedením p. učiteľky Ivanky
- Tanečný krúžok: každú stredu od 15,00 -15,30 hod pod p.učiteľky Stanky

Interné krúžky - jasličky:
- Tvorivé dielničky: každý utorok od 15,00 - 15,30 hod pod vedením p. učiteľky Dášky
- Tanečný krúžok: každú stredu od 15,00 -15,30 hod pod p.učiteľky Emky
 

Tešíme sa.