Novinky

Search Results

 • Náhradný termín plávania

  Vážení rodičia, vo štvrtok 24.11.2016 od 11,00 – 12,00hod sa uskutoční náhradná hodina plávania za zrušenú hodinu kurzu zo dňa 04.11.2016. Poprosíme na tento deň nachystať veci na plávanie. Ďakujeme.
 • Dopravné ihrisko – triedy Snežienky a Púpavky

  Vážení rodičia, vo štvrtok 10.05.2018 od 10,30 – 12,00 hod sa zúčastníme praktickej výuky v rámci dopravnej výchovy na Dopravnom ihrisku na Bosákovej ulici v Bratislave. Odchod detí z Kvietka o 10,00 hod. V prípade
 • Kurz plávania – upravený čas výcvikovej hodiny

  Vážení rodičia, od 21.10.2016 ( vrátane ) sa čas výcvikovej hodiny plávania upravuje nasledovne: - každý piatok od 12,00 – 13,00 hod. Obed sa posúva na 11,00hod, odchod z Kvietku o 11,30 hod a opätovný
 • Halloween-sky karneval

  Vážení rodičia, dňa 28.10.2016 nás čaká deň plný smiechu a zábavy, v tento deň sa v Kvietku bude pre deti konať halloweens-ky karneval. Masky si deti budú vyrábať – poprosíme doniesť väčšie tričko ( tatove
 • Matgarétky a Fialky - odovzdanie logopedického dotazníku

  Vážení rodičia, žiadame Vás o doručenie vyplneného logopedického dotazníka Tekos do konca tohto týždňa – do 21.10.2016. Výsledky dotazníkov sú smerodajné pre prácu p.logopedičky na skupinových cvičeniach i pre p.učiteľky pri práci s deťmi. Zároveň
 • Púpavky - Tekos - logopedický dotazník

  Vážení rodičia, v prílohe Vám zasielame na vyplnenie logopedický dotazník Tekos. Vyplnený dotazník poprosíme odovzdať p.logopedičke alebo triednemu pánovi učiteľovi. O výsledkoch vyhodnotenia dotazníkov Vás bude informovať p.logopedička a na základe výsledkov bude určené zameranie
 • "Čítanie podľa Elkonina"

  Vážení rodičia, od 12.10.2017 u predškolákov začíname so skupinovým cvičením pod vedením p.logopedičky ( Tréning fonematického uvedomovania si podľa D.B.Elkonina) : Trieda Snežienky - každý štvrtok od 13,30 – 14,30 hod - každý piatok od
 • Záujmové krúžky

  Vážení rodičia, zasielame Vám rozpis záujmových krúžkov pre prihlásené deti, ktoré začínajú už prvý októbrový týždeň: - Minigym – každý utorok od 15,00 hod ( triedy Margarétky a Púpavky ) - Hop hop jump (
 • Prehliadka mesta – triedy Snežienky a Zvončeky

  Vážení rodičia, dňa 13.10.2016 o 09,00hod za upevnením témy „ Poznaj svoje mesto“ sa spolu so sprievodcom vyberieme na prehliadku Starého mesta, ktorú zakončime návštevou karamelovej manufaktúry. Desiata sa presúva na 08,00hod, odchod z Kvietka
 • Divadielko „Jeseň v meste“ – triedy Púpavky, Snežienky, Zvončeky

  Vážení rodičia, dňa 11.10.2016 o 09,00 hod sa v Kvietku u Veľkáčov bude konať divadielko „ Jeseň v meste“ pod vedením p. Hrubovčáka. Tešíme sa.