Novinky

Search Results

 • Matgarétky a Fialky - odovzdanie logopedického dotazníku

  Vážení rodičia, žiadame Vás o doručenie vyplneného logopedického dotazníka Tekos do konca tohto týždňa – do 21.10.2016. Výsledky dotazníkov sú smerodajné pre prácu p.logopedičky na skupinových cvičeniach i pre p.učiteľky pri práci s deťmi. Zároveň
 • Púpavky - Tekos - logopedický dotazník

  Vážení rodičia, v prílohe Vám zasielame na vyplnenie logopedický dotazník Tekos. Vyplnený dotazník poprosíme odovzdať p.logopedičke alebo triednemu pánovi učiteľovi. O výsledkoch vyhodnotenia dotazníkov Vás bude informovať p.logopedička a na základe výsledkov bude určené zameranie
 • "Čítanie podľa Elkonina"

  Vážení rodičia, od 12.10.2017 u predškolákov začíname so skupinovým cvičením pod vedením p.logopedičky ( Tréning fonematického uvedomovania si podľa D.B.Elkonina) : Trieda Snežienky - každý štvrtok od 13,30 – 14,30 hod - každý piatok od
 • Záujmové krúžky

  Vážení rodičia, zasielame Vám rozpis záujmových krúžkov pre prihlásené deti, ktoré začínajú už prvý októbrový týždeň: - Minigym – každý utorok od 15,00 hod ( triedy Margarétky a Púpavky ) - Hop hop jump (
 • Prehliadka mesta – triedy Snežienky a Zvončeky

  Vážení rodičia, dňa 13.10.2016 o 09,00hod za upevnením témy „ Poznaj svoje mesto“ sa spolu so sprievodcom vyberieme na prehliadku Starého mesta, ktorú zakončime návštevou karamelovej manufaktúry. Desiata sa presúva na 08,00hod, odchod z Kvietka
 • Divadielko „Jeseň v meste“ – triedy Púpavky, Snežienky, Zvončeky

  Vážení rodičia, dňa 11.10.2016 o 09,00 hod sa v Kvietku u Veľkáčov bude konať divadielko „ Jeseň v meste“ pod vedením p. Hrubovčáka. Tešíme sa.
 • Plávanie

  Vážení rodičia, v piatok 07.10.2016 začína kurz plávania pre prihlásené deti, ktorý sa bude konať každý piatok od 12,30 – 13,30 hod ( odchod z Kvietka o 12,00hod, opätovný návrat do 14,00hod ) Potrebujeme: plavky,
 • Rodičovské stretnutie- trieda Zvončeky

  Vážení rodičia, pozývame Vás na mimoriadne rodičovské stretnutie ( trieda Zvončeky ), ktoré sa uskutoční v pondelok, dňa 15.10.2018 o 16,30 hod. Ďakujeme za účasť. Váš Kvietok
 • Začíname nový školský rok - Veľkáči

  Vážení rodičia, prázdniny sa nám skončili a v pondelok 03.09.2018 sa začína nový školský rok 2018/2019. Rozdelenie tried: - trieda Margarétky - p. učiteľ Ivka a Stanka - trieda Zvončeky – p. učiteľka Evka a
 • Začíname nový školský rok - Malkáči

  Vážení rodičia, prázdniny sa nám skončili a v pondelok 03.09.2018 sa začína nový školský rok 2018/2019. Rozdelenie tried: - trieda Fialky – p. učiteľka Emka a Dominika - trieda Sedmokrásky – p. učiteľka Dáška Všetky