Novinky

Search Results

 • Divadielko "Sen jedného duba"

  Vážení rodičia, dňa 26.04.2024 o 08,45 hod sa bude konať divadlo „Sen jedného duba“ pod vedením hercov z Divadla Babadla. Tešíme sa.
 • Náhradný termín plávania

  Vážení rodičia, vo štvrtok 24.11.2016 od 11,00 – 12,00hod sa uskutoční náhradná hodina plávania za zrušenú hodinu kurzu zo dňa 04.11.2016. Poprosíme na tento deň nachystať veci na plávanie. Ďakujeme.
 • Dopravné ihrisko – triedy Snežienky a Púpavky

  Vážení rodičia, vo štvrtok 10.05.2018 od 10,30 – 12,00 hod sa zúčastníme praktickej výuky v rámci dopravnej výchovy na Dopravnom ihrisku na Bosákovej ulici v Bratislave. Odchod detí z Kvietka o 10,00 hod. V prípade
 • Krúžok gymnastiky

  Vážení rodičia, externý krúžok Gymnastika sa bude konať každý utorok od od 15,30 - 16,15 hod pre prihlásené deti z tried Púpavky a Sedmokrásky. Začíname v utorok 18.10.2022. Tešíme sa.
 • Zmena termínu - kurz plávania Púpavky a Margarétky

  Vážení rodičia, hodina plávania pre triedu Púpavky a Margarétky sa v týždni od 08.-12.04.2024 bude konať v piatok 12.04.2024 od 09,30 -10,30 hod. Hodina plávania v utorok je zrušená. Ďakujeme za pochopenie.
 • Jesenný karneval - triedy Sedmokrásky, Fialky a Margarétky

  Vážení rodičia, dňa 29.10.2020 nás čaká deň plný smiechu a zábavy v podobe jesenného karnevalu, ktorý sa bude konať v triedach Sedmokrásky, Fialky a Margarétky. Tešíme sa :)
 • Matgarétky a Fialky - odovzdanie logopedického dotazníku

  Vážení rodičia, žiadame Vás o doručenie vyplneného logopedického dotazníka Tekos do konca tohto týždňa – do 21.10.2016. Výsledky dotazníkov sú smerodajné pre prácu p.logopedičky na skupinových cvičeniach i pre p.učiteľky pri práci s deťmi. Zároveň
 • Púpavky - Tekos - logopedický dotazník

  Vážení rodičia, v prílohe Vám zasielame na vyplnenie logopedický dotazník Tekos. Vyplnený dotazník poprosíme odovzdať p.logopedičke alebo triednemu pánovi učiteľovi. O výsledkoch vyhodnotenia dotazníkov Vás bude informovať p.logopedička a na základe výsledkov bude určené zameranie
 • Predškolské skupinové cvičenia

  Vážení rodičia, od 07.10.2019 u mladších predškolákov a predškolákov začíname so skupinovými cvičeniami pod vedením p.logopedičky a pani psychologičky nasledovne: Skupinové cvičenia pod vedením p. psychologičky: - trieda Margarétky: každý pondelok od 09,00 - 09,20
 • Gymnastika - externý záujmový krúžok

  Vážení rodičia, externý záujmový krúžok Gymnastika pre prihlásené deti z tried Fialky, Margarétky, Zvončeky a Snežienky bude prebiehať každý utorok od 15,00 - 15,40 hod. Potrebujeme: - veci na prezlečnie : - ľahké tepláčiky, tričko,