Školné

CENNÍK
 

Celodenná starostlivosť (7:00 – 17:00)

školné 350 €/mesiac
stravovacia jednotka 2.90 €/ deň
 

Poldenná starostlivosť (7:00 – 13:00)

školné 250 €/mesiac
stravovacia jednotka  2.50 €/ deň
 


Číslo účtu (IBAN) pre ŠKOLNÉ  -  SK27 8330 0000 0027 0047 8637
Číslo účtu (IBAN) pre STRAVOVACIU JEDNOTKU  -  SK46 8330 0000 0024 0047 8635

Poplatok z.z. uhradí do 10.dňa daného mesiaca na bankový účet SMŠ Kvietok alebo v hotovosti.