Školné

CENNÍK
 

Celodenná starostlivosť (7:00 – 17:30)

školné 310 €/mesiac
stravovacia jednotka 2.90 €/ deň
 

Poldenná starostlivosť (7:00 – 13:00)

školné 230 €/mesiac
stravovacia jednotka  2.50 €/ deň
 


Poplatok z.z. uhradí do 10.dňa daného mesiaca na bankový účet SMŠ Kvietok alebo v hotovosti.