Školné

CENNÍK
 

Celodenná starostlivosť (7:00 – 17:00)

školné 350 €/mesiac
stravovacia jednotka 3.30 €/deň

cenník platný od 01.09.2024:

školné škôlka 350€/mesiac
školné jasle 380€/mesiac
stravovacia jednotka 3.30€/deň

Poldenná starostlivosť (7:00 – 13:00)

školné 250 €/mesiac
stravovacia jednotka  2.90 €/deň

cenník platný od 01.09.2024:

školné 280€/mesiac
stravovacia jednotka 2.90 €/deň


Číslo účtu (IBAN) pre ŠKOLNÉ  -  SK27 8330 0000 0027 0047 8637
Číslo účtu (IBAN) pre STRAVOVACIU JEDNOTKU  -  SK46 8330 0000 0024 0047 8635

Poplatok z.z. uhradí do 10.dňa daného mesiaca na bankový účet SMŠ Kvietok alebo v hotovosti.