Sférické kino

Vážení rodičia, dňa 22.04.2022 od 10,00 hod sa bude konať výchovno-vzdelávací program ,,Naši kamaráti zvieratká" prostredníctvom sférického kina. Premietanie sa uskutoční v SMŠ Slnečnica, odchod z Kvietka o 09,00 hod. Súhlas s účasťou Vášho drobca na programe je potrebné potvrdiť podpisom Hromadného informovaného súhlasu najneskôr 21.04.2022.

Tešíme sa.