Vesmírna škola (Tulipániky, Margarétky a Púpavky)

Vážení rodičia, dňa 29.02.2024 od 09,00 hod sa bude konať výchovno-vzdelávací program ,,Vesmírna škola" prostredníctvom planetária.
Premietanie sa uskutoční v SMŠ Slnečnica, odchod z Kvietka o 08,15 hod Vláčikom Blaváčikom. Súhlas s účasťou Vášho drobca na programe je potrebné potvrdiť podpisom informovaného súhlasu.

Tešíme sa.