Ekovýchovný program

Vážení rodičia, dňa 26.10.od 09,00 hod sa bude konať ekovýchovný program ,,O neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách" pod vedením lektorky z Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne.

Tešíme sa.