O neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách - triedy Púpavky a Snežienky

Vážení rodičia, dňa 09.04.2018 od 10,30 – do 12,00 hod sa bude konať interaktívny ekovýchovný program „O neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách“ za účelom upevnenia témy “Zem – modrá planéta“. Program je zameraný na pozitívne environmentálne cítenie.

Tešíme sa.