Mikaláš, čo mi dáš - posedenie s rodičmi

Vážení rodičia, našich/Vaších detí z triedy Fialiek a Sedmokrások, srdečne Vás pozývame na mikulášske posedenie, ktoré sa bude konať dňa 06.12.2018 o 16,00hod (príchod rodičov do 15,50hod).
 
Tešíme sa na Vás.