Detské centrum Kvietok

Zápis do Materskej školy / Detského centra

na školský rok 2024/2025

 

Súkromná materská škola Kvietok a Detské centrum Kvietok Blumentálska 16, Bratislava

 

prijímajú

 

žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole/detskom centre v termíne

 

od 02.mája 2024 do 25.mája 2024


Viacej informácií nájdete na stránke dckvietok.com/zápis


Súkromná materská škola Kvietok je predškolské zariadenie s jasličkami, ktoré je tu pre Vás a Vaše deti už viac ako 15 rokov. Kvietok je materská škola s vyučovacím jazykom slovenským obohatená o Krúžok anglického jazyka. Od septembra 2013 je SMŠ Kvietok zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Zámerom našej práce je vytvoriť modernú, otvorenú a tvorivú materskú školu s úzkou spoluprácou s rodičmi.  Ponúknuť deťom podnetné, láskyplné a priateľské prostredie bez zbytočného stresu, ktoré rešpektuje osobnosť, slobodu a dôstojnosť dieťaťa a umožní mu prežiť hravé a šťastné detstvo. V našej materskej škole sa pedagogický prístup učiteliek opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.

Prioritou  Súkromnej materskej školy Kvietok je aj úloha rodiny, spolupráca s ňou ako i vytváranie pozitívnych vzťahov vôbec. V spolupráci s rodinou vytvárame školské prostredie, ktoré podporuje sociálnu a emocionálnu pohodu detí prostredníctvom zaujímavých spoločných a  voľno-časových aktivít.

Naša materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „ Zvedavý Kvietok sa učí“. Pri výchove a vzdelávaní detí sa zameriavame hlavne  na zážitkové učenie. Hravou formou  s dodržiavaním práv na výchovu a vzdelanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, dávame každému dieťaťu šancu rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti s cieľom zabezpečiť celostný rozvoj jeho osobnosti v každej oblasti.

Naša materská škola Kvietok obohacuje výchovu a vzdelávanie o ľudovú kultúru. Vzhľadom k polohe materskej školy Kvietok v centre mesta sme sa rozhodli doplniť zameranie i o environmentálne cítenie. Deti sú vedené k záujmovej činnosti - výtvarný, literárno – dramatický, pohybovo – hudobný krúžok, tvorivé dielničky, tanečná príprava, krúžok anglického jazyka.

Aktívne spolupracujeme so psychológom, logopédom, špeciálnym pedagógom. Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú plne kvalifikovaní ( podľa požiadaviek stanovených platnou legislatívou ), odborne i pedagogicky spôsobilí zamestnanci.
 

Referencie

 • Páči sa mi úžasná ústretovosť pani riaditeľky, kreativita pani učiteľky Janky, tématické týždne boli tiež super! Vládne tu individuálny a láskavý prístup k deťom a deti sú vo veľmi pekných priestoroch. Aj keď má moja dcérka niekedy ťažšie rána, poobede ide vždy zo škôlky spokojná, že bolo dobre. Večer mi povie novú básničku a spomína, čo robila s učiteľkou.

  Zuzana R.

  22-06-2016 21:25

 • Odporúčame škôlku Kvietok! Naše deti chodili do Kvietku približne pol roka. Riaditeľka bola veľmi ústretová a páčilo sa nám láskavé rodinné prostredie.

  Andrej M.

  22-11-2016 09:20

 • Odivujem neuveriteľne rýchlu adaptáciu, očakávali sme väčšie problémy. A je až neuveriteľné, koľko vecí sa naučila za jeden týždeň.

  Miroslava R.

  22-11-2016 09:21