Výstava „Malý Princ“

Vážení rodičia, dňa 13.11.2023 o 11,00 hod sa zúčastníme (triedy Tulipániky, Margarétky, Púpavky) interaktívnej výstavy „Malý princ“ konanej v  Pistoriho paláci.
Odchod detí z Kvietka o 10,00 hod, deti poprosíme obliecť vhodne k počasiu.
 
Súhlas s účasťou Vášho dieťaťa na uvedenom výlete je potrebné potvrdiť podpisom Informovaného súhlasu.
 
Tešíme sa.