Poď sa hrať so Zdravýživkou - triedy Tulipániky, Margarétky a Púpavky

Vážení rodičia, vo štvrtok 09.11.2023 od 09,00 hod sa v Kvietku bude konať interaktívny program „Poď sa hrať so Zdravýživkou“ zameraný na zdravú výživu, správne stravovacie návyky a pohybovú aktivitu.

Tešíme sa