Koncoročné fotografovanie

Vážení rodičia, dňa 21.06.2022 od 10,00 hod sa uskutoční koncoročné fotografovanie tried.

Váš Kvietok