Koncoročné fotografovanie

Vážení rodičia, dňa 20.05.2024 od 10,00 hod sa uskutoční koncoročné fotografovanie tried.

Váš Kvietok