Koncoročné fotografovanie

Vážení rodičia, dňa 17.06.2020 od 09,30 hod sa bude konať koncoročné fotografovanie tried.

Váš Kvietok