Poďakovanie

Milí rodičia, ďakujeme Vám za hladký priebeh počas prvého týždňa, disciplinovanosť a dodržiavanie všetkých stanovených opatrení a pokynov.
 
Ďakujeme