Opätovný nástup - dodržiavanie opatrení

Vážení rodičia, v pondelok 01.06.2020 opäť začíname, čakáme Vás a tešíme sa na Vás.
 
Pri opätovnom nástupe do škôlky od júna bude potrebné dodržiavať hygienicko - epidemiologické opatrenia zadané ministerstvom školstva a ÚVZ a nutné sa riadiť pokynmi SMŠ a DC Kvietok upravujúcimi podmienky prevádzky a vnútorného režimu SMŠ a DC Slnečnica a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí platnými od 01. júna 2020 do konca školského roku 2019/2020 alebo do odvolania. Oboznámenie sa s danými opatreniami a pokynmi je potrebné potvrdiť svojím podpisom pri prvom vstupe do zariadenia.
 
Zhrnutie opatrení a pokynov:
otváracia doba sa mení: 08,00 – 17,00 hod
zákaz vstupu bez rúška ( alebo obdobné a vhodné prekrytie horných dýchacích ciest )
pri vstupe do zariadenia vykonať dezinfekciu rúk u rodiča i dieťaťa
pri každodennom vstupe do zariadenia absolvovať ranný filter v čase od 08,00 – 09,00 hod
pri prvom vstupe ( a po každej absencii ) odovzdať vyplnený zdravotný dotazník ( viď príloha )
vstupovať do šatne, ak sa šatni nachádza len jeden pár ( dieťa – rodič )
nevstupovať do iných priestorov škôlky ( jedáleň, triedy, spálne, detské toalety....)
pri odovzdaní a vyzdvihnutí dieťaťa sa zdržovať v priestoroch škôlky maximálne 10 min
nezhromažďovať sa v interiéri a pred budovou škôlky
zákaz nosenia vlastných hračiek 
 
Upozornenie!!!
Opätovný nástup detí do jaslí od júna je dobrovoľný. Je na zvážení a zodpovednosti každého rodičia, či sa tak rozhodne, pokiaľ dieťa žije v jednej domácnosti s osobou staršou ako 60 rokov, s tehotnou osobou, novorodencom, s ťažko chorou osobou, či s osobou s oslabenou imunitou.
 
Aj keď nám opatrenia zasahujú do bežného fungovania, veríme, že spolu to zvládneme a všetko pôjde „ako po masle“
 
 
Váš Kvietok