Zem, modrá planéta: EKO DEŇ v Kvietku

Vážení rodičia, dňa 14.02.2020 začína prvý EKO DEŇ v Kvietku venovaný separovaniu a recyklácií odpadu za účelom upevnenia učebnej témy "Zem, modrá planéta" a plnenia jedného z cieľov zamerania SMŠ a DC Kvietok. Daná téma bude deťom priblížená cez rôzne hrové a edukačné aktivity počas celého dňa.

Zapojte sa s nami do triedenia odpadu a pomôžte nám zbierať starý papier a použité zubné kefky !!

Ďakujeme.