Rodičovské stretnutie - Veľkáči

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské stretnutie tried Margarétky, Zvončeky a Snežienky, ktoré sa uskutoční dňa 09.09.2019 o 16,30 hod.

Tešíme sa na Vás.