PF 2019

Ďakujeme Vám
za spoluprácu v uplynulom roku
a do nového roka Vám želáme
veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.