Zápis do Kvietka na nový školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, zápis do SMŠ Kvietok a DC Kvietok na nový školský rok 2020/2021 sa bude konať počas mesiaca máj. Tlačivá žiadosti nájdete na našej webovej stránke pod záložkou Zápis. Prihlášky je možné doručiť mailom, poštou alebo osobne ( "v období koronavírusu" je potrebné si osobné doručenie žiadosti dohodnuť na telefónnom čísle 0907 723465 ).

Osobné doručenie žiadosti bude na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení prebiehať nasledovne:
  • Zápis bude organizovaný bez osobnej prítomnosti detí.
  • Rodičia budú prichádzať do SMŠ a DC Kvietok cez záhradu a do triedy budú vstupovať po jednom.
  • Každý rodič je povinný mať rúško alebo mať inak prekryté ústa a nos (respirátor, šál, šatka...).
  • V prípade, že sa vytvorí väčšia skupina rodičov, sú povinní dodržiavať odstup min. 2 metre.
  • Rodič prinesie vyplnené čestné prehlásenie a vyplnenú prihlášku bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Toto potvrdenie sa doloží dodatočne.

Tešíme sa spoluprácu v novom školskom roku.

 Váš Kvietok