Okienko nášho logopéda

Mgr. Štefancová Kristína

E-mail: logoped@dckvietok.com
2010 - ukončené vysokoškolské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave odbor Logopédia s titulom Mgr.


Logopedický rozvrh
Pondelok: 07:00 – 12:00 hod         
Utorok : 07:00 – 12:00 hod
Streda : 07:00 - 12:00 hod
+ konzultácie individuálne po dohovore s p. logopedičkou

Skupinové logopedické cvičenia pre šk. rok 2016/2017


Trieda Púpavky

- Utorok 09,30 – 09,50 hod 1.skupina
- Utorok 10,00 – 10,20 hod  2. skupina

 
Trieda Snežienky

- Utorok 10,30 – 10,50 hod
- Utorok 11,00 – 11,20 hod

 
Trieda „Zvončeky“

- Pondelok 08,00 – 08,50 hod
- Streda 08,00 – 08,50 hod

Trieda Margarétky

- Utorok 08,30 – 08,50 hod 1. skupinka
- Utorok 09,00 – 09,20 hod 2. skupinka
 
 • Logopedické témy podľa skupiniek
 • Prečítajte si zaujímavé články z logopedickej praxe
 • Predškolská príprava podľa D.B. Elkonina, Škola pozornosti

Skupinové programyPri skupinových programoch sa deti učia medzi sebou spolupracovať, komunikovať, ale tiež vymieňať si role „poslucháča a rozprávača“.
Pracujeme v skupinkách približne po 6-8 detí.
 
 • OROMOTORICKÉ CVIČENIA
 • ROZVÍJANIE NARATÍVNYCH SCHOPNOSTÍ (sekvencovanie a následnosť deja)
 • ROZŠIROVANIE SLOVNEJ ZÁSOBY A PREHOVOROV
 • STIMULÁCIA GRAMATICKÉHO POROZUMENIA
 

Individuálne cvičenia


Individuálne logopedické cvičenia sú obsahom prispôsobené každému dieťaťu podľa jeho individuálnych potrieb.
 
 • OROMOTORICKÉ CVIČENIA
 • KOREKCIA CHYBNEJ VÝSLOVNOSTI
 • DYCHOVÉ CVIČENIA
 • NÁCVIK FONEMATICKEJ DIFERENCIÁCIE (sluchového rozlišovania hlások)
 • ROZVOJ SLOVNEJ ZÁSOBY
 • STIMULÁCIA NARUŠENÉHO VÝVINU REČI
 • INTERVENCIA PORÚCH PLYNULOSTI REČI
 • RANÁ INTERVENCIA (podľa Laheyovej)  


Trieda Snežienky: 11:10 - 11:30h;
Trieda Zvončeky /(Predškolská príprava podľa D.B.Elkonina): 14:15 - 15:00h