Vybavenie školy

Súkromná materská škola Kvietok je situovaná v centre Bratislavy, v mestskej časti Staré Mesto.

Nachádzajú sa tu štyri triedy, ktoré navštevujú deti od 1 do 6 rokov, deti sú rozdelené podľa veku. Okrem tried sa v budove  nachádzajú dve stabilné spálne, výdajňa stravy , izolačka, kancelária, detské šatne, šatne zamestnancov, sklady výtvarných a edukačných pomôcok a sociálne zariadenia pre deti i dospelých.
Triedy sú esteticky upravené a vybavené didaktickými pomôckami.  Triedy sú veľké, svetlé, zariadené účelovým nábytkom, vhodným pre deti predškolského veku. Každá trieda je vybavená dostatočným množstvom hračiek a učebných pomôcok, ktoré sa pravidelne dopĺňajú. Vybavenosť školy odbornou, metodickou a detskou literatúrou je na dobrej úrovni. Škola je vybavená audiovizuálnou technikou a interaktívnou tabuľou, taktiež sa využíva internet a kopírovacie zriadenie.

Exteriér tvorí veľká terasa a dvor so záhradou, ktoré slúžia na pohybové aktivity detí pri pobyte vonku. Dvor je vybavený  pieskoviskom, preliezačkami, kolotočom, domčekom, hojdačkou a zatrávnenou časťou.

 

Galéria