Úvod
O nás
Školné
Prihlásenie do DC
Jedálniček
Pedagógovia a deti
Okienko nášho logopéda
Okienko nášho psychológa
Nová fotogaléria
Mini- Video - galéria
Kontakt
Kariéra
Predškolská príprava podľa D.B. Elkonina
Parkovanie pre DC Kvietok
2% dane pre Vaše deti
Stimulácia reči - program pre najmenších
KALENDAR
Nástenka (zaujímavé dokumenty na čítanie)
Logopedické témy
Logopedické témy

Skupinové logopedické cvičenia - Margarets, Blue Bells, Daisies, Dandelions,

Margarets

 • Cvičenia zamerané na oromotoriku a jemnú motoriku
 • Nácvik správneho dýchania cez nos – brušné dýchanie
 • Rozvoj slovnej zásoby – tématicky (Vianoce, zelenina, ovocie, rodina...)
 • Poznávanie farieb
 • Rozvoj komunikačných schopností v skupine
 • Imitácia prirodzených zvukov zvierat

 


Blue bells

 • Cvičenia zamerané na oromotoriku, správne dýchanie a jemnú motoriku
 • Správny úchop písacej pomôcky
 • Artikulačné cvičenia prostredníctvom napodobňovania prirodzených zvukov
 • Rozvíjanie syntaxe – predlžovanie viet
 • Rozvoj slovnej zásoby v rámci kategorizácie
 • Slabikovanie slov


Daisies (4 roky)

 • Cvičenia zamerané na oromotoriku a správne dýchanie
 • Rozvoj grafomotoriky s dôrazom na správny úchop písacej pomôcky
 • Uvedomovanie si hláskovej štruktúry slova – prvá hláska v slove, slabikovanie
 • Tréning pamäte
 • Rozvoj poznania (ročné obdobia, režim dňa, ľudské telo...)
 • Tréning fonematického sluchu

             

Dandelions (6 roky/predškoláci) 
 • Rozvoj grafomotoriky a správny úchop písacej pomôcky
 • Predškolská príprava zameraná na fonematické uvedomovanie – uvedomovanie si hláskovej štruktúry slova
 • Tréning fonematického sluchu
 • Analýza a syntéza slov
 • Rozvoj chápania a tvorby synoným
 • Rozvoj chápania a tvorby homoným
 • Rozvoj gramatického citu
 • Rozvoj matematických zručností – geometrické tvary, logika
 • Tréning pamäte

1. Predškolská príprava - Elkonin. (1. polrok 2013/2014)